Stabilgrus

Hos Vognmand.dk kan du bestille billigt stabilgrus i forskellige størrelser og kvaliteter. Alt vores stabilgrus er udvundet fra den nærmeste grusgrav, hvilket sænker vores transportomkostninger og medvirker til en meget konkurrencedygtig pris.

Du kan få stabilgrus leveret på hele Sjælland fra dag til dag. Du vælger selv, om du vil have tippet gruset af i indkørslen, eller om du foretrækker levering over hækken med grab. Det betyder, at du kan få leveret gruset nøjagtig dér, hvor du skal bruge det. Lettere bliver det ikke.

Stabilgrus pris: Hvad koster stabilgrus?

Stabilgrus er et billigt grusprodukt, der egner sig særligt godt som stabiliserende underlag under indkørsler og andre flisebelægninger, men også under øvrige vejbelægninger som f.eks. grusveje.

Stabilgrus er en blanding af småsten og sand, som er sorteret, så størrelsen på gruskornene er enten 0-16 mm eller 0-32 mm, afhængigt af den type stabilgrus, du vælger.

Prisen afhænger af, hvor meget stabilgrus du skal bruge. Overordnet set er det billigere at bestille større mængder. Skal du både bruge bundsikringsgrus, stabilgrus og afretningsgrus, er det også billigere at bestille det hele samlet.

Du kan bruge vores pris- og mængdeberegner til at beregne prisen på den type og mængde grus, du skal bruge. Du kan både beregne stabilgrus pris i m3 og stabilgrus pris i ton, så du kan bestille den mængde, der er nemmest for dig.

Hvad bruges stabilgrus til?

Stabilgrus er et grusmateriale, der fortrinsvis bruges som stabiliserende underlag ved belægninger, herunder især flisebelægninger. Stabilgrus til indkørsel og terrasse er en holdbar løsning, du også bliver glad for i fremtiden. Selv til indkørsler med tungere køretøjer, er stabilgrus at foretrække; dog i et lidt tykkere lag.

Hvor meget stabilgrus skal jeg bruge?

Mængden af stabilgrus, du skal bruge, afhænger dels af det areal, der skal belægges, og dels af hvilken type belægning, der er tale om. Laget af stabilgrus til terrasse har en anbefaling på 10-15 cm, mens laget af stabilgrus til indkørsel bør være minimum 20 cm. Er der tale om tungere køretøjer, bør laget være endnu tykkere.

For at beregne, hvor mange m3 stabilgrus du skal bruge, skal du gange arealet (længde x bredde) med tykkelsen. Husk at medregne, at stabilgrus skal lægges i et tykkere lag, da det komprimeres under stampning. Tommelfingerreglen siger, at du bør regne med 1,3 x den tykkelse, du gerne vil ende med. Til en indkørsel, hvor tykkelsen skal være 20 cm, skal du dermed lægge 26 cm stabilgrus, inden det stampes.

Er stabilgrus nødvendigt?

Indimellem ser man – selv nyere – flisebelægninger, hvor fliserne enten ligger forskudt eller ikke ligger plant. Der er højst sandsynligt tale om en belægning, hvor stabilgruset enten er sparet væk, ikke er stampet eller er lagt i et for tyndt lag. Stabilgrus sørger for, at flisebelægningen bliver stabil – og at den også forbliver stabil mange år ud i tiden. Stabilgrus er altid nødvendigt at anvende til en flisebelægning.

Afhængigt af underlaget, der skal laves belægning på, kan det også være nødvendigt med bundsikring under stabilgruset. Bundsikringsmateriale bruges typisk, hvis jorden er meget porøs eller ved meget våde områder. Ved porøs jord anbefaler vi bundsikringsgrus. Ved våd jord anbefaler vi drængrus (også kaldet filtergrus). Vådt og porøst underlag – selv med et tilstrækkeligt og ordentligt behandlet lag stabilgrus – kan ødelægge en flisebelægning over tid, hvis ikke det er bundsikret.

© Copyright vognmand.dk